Siste nytt Nyhende Kultur Sport Næringsliv Politikk

Startsida Aktivitetskalender Nyhendearkiv Kontakt

Bør det satsast meir på oppdrett i Sognefjorden?

Ja, oppdrett vil vere bra for næringslivet og utviklinga langs fjorden. (33.02%)  

Det er allereie tilstrekkeleg med oppdrett i fjorden så ein treng ikkje satse vidare på det. (29.2%)  

Nei, oppdrett er ikkje bra for det naturlege livet i fjorden, ein bør satse på noko anna. (37.77%)  


Totalt: 4421 stemmerAsylsøkjarane auka folketalet

I løpet av første kvartal i år auka folketalet i Høyanger kommune med 43 personar. Heile auken skuldast innflytting av asylsøkjarar.

Les meir
Publisert: 22.05.15 - 09:06
Bunker Oil tek over


– Vi har hatt positivt utvikling andre stader vi har komme inn og selt drivstoff. Det forventar vi også å greie i Vadheim, seier Trond Pedersen i Bunker Oil, som no overtek drifta av bensinstasjonen i Vadheim.

 

Les meir
Publisert: 22.05.15 - 09:13

- Vi gjorde vår plikt


Vi gjorde berre vår plikt. Det sa Anders Berge til Ytre Sogn då han, saman med brødrene Dagfinn og Magne Hansen fekk regjeringa si minnemedalje for at dei ofra mykje, og tok stor risiko gjennom sivil innsats i den 2. verdskrigen. Les meir
Publisert: 19.05.15 - 09:04
 

Positive samtalar om ny kommune


Samtalane har vore svært konstruktive og tonen god. Slik oppsummerer representantane for Høyanger, Hyllestad og Balestrand kommunar samtalen dei hadde om kommunereforma i Høyanger onsdag 13. mai.

Les meir
Publisert: 18.05.15 - 10:03

Markerte Røde kors-jubileum


Høyanger Røde kors markerte 150 årsdagen for Røde kors på Bytorget laurdag, med utstilling av utstyr, utlodding, og ikkje minst innsamling til dei jordskjelvråka i Nepal på programmet.

Les meir
Publisert: 12.05.15 - 08:41
 

På innsida av Siskin


Den unge røyrleggar-lærlingen Anders Berge vart ein av nøkkelpersonane i motstandsgruppa Siskin 2 i Høyanger under 2. verdskrig. Historiene Berge kan fortelje viser at det var fleire enn dei som kjempa med våpen i hand som levde farleg i kampen mot nazistane.  

Les meir
Publisert: 12.05.15 - 08:30

Hjortegjerde ved Torvund til hausten


Til hausten skal eit opptil 200 meter langt hjortegjerde vere på plass på nye E39 gjennom Torvund.

Les meir
Publisert: 08.05.15 - 12:45
 

- Høyanger bør vere eigen kommune


Nesten halvparten av innbyggjarane i Høyanger kommune meiner at Høyanger bør halde fram som eigen kommune. Ordførar Petter Sortland er ikkje overraska.

Les meir
Publisert: 08.05.15 - 12:37

Strålande 1. mai i Høyanger


Parolane strekte seg over eit vidt spekter, talarane vart stadig avbrotne av applaus, og folk stilte opp i tog for å markere arbeidarane sin dag. – Det er ingen her som lurer på kvifor vi feirar 1. mai, sa den eine hovudtalaren Ingrid Heggø. Les meir
Publisert: 05.05.15 - 09:04
© 2007 www.hoyanger.info | Tips nyhenderedaksjonen | Kontakt webmaster | Alle rettigheter er reservert | Les meir av nyhendene i papirutgåva av Ytre Sogn, bestill abonnement [klikk her]
Det er forbode å kopiere innhald og bilete på Høyangerportalen utan særskild avtale med Ytre Sogn Avis
Ansvarleg for nyhende: Redaksjonen i Ytre Sogn Avis Publisert med ArtSys
Høyanger på nettNæringslivTuristLokal-avisDaglegliv Sjå film: