Siste nytt Nyhende Kultur Sport Næringsliv Politikk

Startsida Aktivitetskalender Nyhendearkiv Kontakt

Bør det satsast meir på oppdrett i Sognefjorden?

Ja, oppdrett vil vere bra for næringslivet og utviklinga langs fjorden. (32.72%)  

Det er allereie tilstrekkeleg med oppdrett i fjorden så ein treng ikkje satse vidare på det. (29.47%)  

Nei, oppdrett er ikkje bra for det naturlege livet i fjorden, ein bør satse på noko anna. (37.81%)  


Totalt: 4374 stemmer- Einar Førde bør få minnesmerke

– Einar Førde vart av mange karakterisert som eit av etterkrigstidas største politiske talent, seier Solveig L. Norevik til Ytre Sogn.
No tek ho og Høyanger Arbeidarparti til orde for at det kjem eit minnesmerke etter han i Høyanger.

Les meir
Publisert: 03.03.15 - 11:17
Sørsida ser sørover


Høyanger kommune skal no kontakte både Gulen og Masfjorden i samband med ei eventuell kommunesamanslåing.

Dette går formannskapet samrøystes inn for.

Les meir
Publisert: 02.03.15 - 10:39

Databedrift i Vadheim


På sikt håpar Edgars Lidums i Vadheim å kunne drive med pc-reparasjonar på heiltid.

Les meir
Publisert: 24.02.15 - 09:03
 

K2 og reiseliv kan vere god løysing


Ein ny bruk av kraftstasjon 2 i samband med reiselivsutvikling kan vere ei god løysing som vil gje bygningen ny bruk samstundes som kulturminneverdiane blir ivaretekne på ein god måte.

Les meir
Publisert: 20.02.15 - 09:01

Bygger anlegg til 50 millionar kroner


Osland Havbruk AS investerer 50 millionar kroner i nytt setjefiskanlegg i Sørebø på Høyanger sørside. Med det vil også bedrifta kunne gå frå dagens 5-6 årsverk ved anlegget, til 10 årsverk.

Les meir
Publisert: 20.02.15 - 08:50
 

Klager har lege i over eitt år


Meir enn eitt år etter at klagene på vedtaket om løyve til etablering av oppdrettsanlegg i Torvundvika vart sende inn, er dei enno ikkje ferdig handsama. – Klagene som kom hit har blitt liggande for lenge hos oss, vedgår Gunn Helen Henne hos Fylkesmannen. Les meir
Publisert: 18.02.15 - 11:14

Vil ha tiltak mot hjortepåkøyrsler


Berre sidan nye E39 på Torvund, mellom Vadheim og Lavik, vart teken i bruk for to år sidan har det vore mellom 15 og 20 hjortepåkøyrsler utanfor vestenden av Noreviktunnelen. Rune Indrebø, leiar i viltnemnda i Høyanger, meiner det er på høg tid at det vert sett i verk tiltak.

Les meir
Publisert: 17.02.15 - 09:21
 

Brukbart nøgd med VM


– Eg heng bra med i stigningane, men taper mykje til konkurrentane i utforkøyringane. Der har eg noko å jobbe med, seier Malene Blikken Haukøy frå Kyrkjebø og IL Høyang etter deltakinga i verdsmeisterskapen i randonee. Alt i alt er ho brukbart nøgd med sitt første VM som senior.

Les meir
Publisert: 13.02.15 - 09:14

Overskot på 116 millionar


– Det beste resultatet vi har hatt sidan 2011, seier fabrikksjef Wenche Eldegard hos Hydro Høyanger Metallverk. Onsdag denne veka kunne ho leggje fram eit overskot på 116 millionar kroner i 2014, som er meir enn dobbelt så mykje som i 2013.

Les meir
Publisert: 13.02.15 - 09:08
© 2007 www.hoyanger.info | Tips nyhenderedaksjonen | Kontakt webmaster | Alle rettigheter er reservert | Les meir av nyhendene i papirutgåva av Ytre Sogn, bestill abonnement [klikk her]
Det er forbode å kopiere innhald og bilete på Høyangerportalen utan særskild avtale med Ytre Sogn Avis
Ansvarleg for nyhende: Redaksjonen i Ytre Sogn Avis Publisert med ArtSys
Høyanger på nettNæringslivTuristLokal-avisDaglegliv Sjå film: