Siste nytt Nyhende Kultur Sport Næringsliv Politikk

Startsida Aktivitetskalender Nyhendearkiv Kontakt

Bør det satsast meir på oppdrett i Sognefjorden?

Ja, oppdrett vil vere bra for næringslivet og utviklinga langs fjorden. (32.59%)  

Det er allereie tilstrekkeleg med oppdrett i fjorden så ein treng ikkje satse vidare på det. (29.88%)  

Nei, oppdrett er ikkje bra for det naturlege livet i fjorden, ein bør satse på noko anna. (37.54%)  


Totalt: 4284 stemmerVil oppheve vedtak om mottak av flyktningar

Med bakgrunn i vedtaket om å tildele Norsk Mottaksdrift løyve til å etablere asylmottak i Høyanger kommune tilrår rådmann Arve Varden at ein ikkje kan ta imot 15 flyktningar neste år som tidlegare vedtatt. Les meir
Publisert: 16.09.14 - 08:26
Godtek nedbygging av jordbruksareal


Fylkesmannen i Sogn og Fjordane godtek at 21 dekar fulldyrka jordbruksareal i Ortnevik blir omdisponert til eit landbasert oppdrettsanlegg for kveite.

Les meir
Publisert: 16.09.14 - 08:32

Seier ja til attval


Petter Sortland (Ap) reknar ikkje med at det blir mindre travelt å vere ordførar i Høyanger framover. Likevel seier han ja til å gå laus på ein ny fireårsperiode. Les meir
Publisert: 12.09.14 - 10:08
 

Vil ikkje ha samanslåing


–Høyanger bør halde fram å vere eigen kommune, det er mi personlege meining, seier ordførar Petter Sortland, Ap, til Ytre Sogn.

Les meir
Publisert: 09.09.14 - 09:53

Til Austerrike for å ta fagbrev


I staden for å ta læretida si i Norge, slik dei fleste gjer, valde Thomas Frivik (18) frå Kyrkjebø å reise til Austerrike. Les meir
Publisert: 09.09.14 - 09:48
 

Desentralisert asylmottak


– Vi ønskjer å imøtekome Høyanger kommune når det gjeld desentralisert mottak. Det vil seie at vi buset asylsøkjarane i heile kommunen, seier dagleg leiar Per Erik Lykstad i Norsk Mottaksdrift til Ytre Sogn.

Les meir
Publisert: 05.09.14 - 12:11

Heile 1. klasse er tilflyttarar


I 2008 vart det ikkje fødd nokon born på Høyanger sørside, likevel byrja det seks førsteklassingar ved Bjordal Skule 18. august i år. Årsaka er auka tilflytting grunna rekruttering frå lokale verksemder. Les meir
Publisert: 29.08.14 - 14:18
 

Auka tilflytting


– Folketalsveksten kjem som følgje av ei blanding av innvandring og flytting innanlands. Det er positivt, seier ordførar i Høyanger, Petter Sortland. I andre kvartal auka folketalet i Høyanger kommune med 26 personar.

Les meir
Publisert: 27.08.14 - 10:04

"Nye" rådhuset tek form


– Vi ligg godt innanfor planlagt framdrift. I mars neste år skal bygget vere innflyttingsklart, seier Rolf Natvik og Ingebjørn Giil om rådhuset i Høyanger som for tida gjennomgår ei omfattande rehabilitering.

 

Les meir
Publisert: 22.08.14 - 09:09
© 2007 www.hoyanger.info | Tips nyhenderedaksjonen | Kontakt webmaster | Alle rettigheter er reservert | Les meir av nyhendene i papirutgåva av Ytre Sogn, bestill abonnement [klikk her]
Det er forbode å kopiere innhald og bilete på Høyangerportalen utan særskild avtale med Ytre Sogn Avis
Ansvarleg for nyhende: Redaksjonen i Ytre Sogn Avis Publisert med ArtSys
Høyanger på nettNæringslivTuristLokal-avisDaglegliv Sjå film: