Siste nytt Nyhende Kultur Sport Næringsliv Politikk

Startsida Aktivitetskalender Nyhendearkiv Kontakt

Bør det satsast meir på oppdrett i Sognefjorden?

Ja, oppdrett vil vere bra for næringslivet og utviklinga langs fjorden. (32.56%)  

Det er allereie tilstrekkeleg med oppdrett i fjorden så ein treng ikkje satse vidare på det. (29.89%)  

Nei, oppdrett er ikkje bra for det naturlege livet i fjorden, ein bør satse på noko anna. (37.54%)  


Totalt: 4275 stemmerHeile 1. klasse er tilflyttarar

I 2008 vart det ikkje fødd nokon born på Høyanger sørside, likevel byrja det seks førsteklassingar ved Bjordal Skule 18. august i år. Årsaka er auka tilflytting grunna rekruttering frå lokale verksemder. Les meir
Publisert: 29.08.14 - 14:18
Auka tilflytting


– Folketalsveksten kjem som følgje av ei blanding av innvandring og flytting innanlands. Det er positivt, seier ordførar i Høyanger, Petter Sortland. I andre kvartal auka folketalet i Høyanger kommune med 26 personar.

Les meir
Publisert: 27.08.14 - 10:04

"Nye" rådhuset tek form


– Vi ligg godt innanfor planlagt framdrift. I mars neste år skal bygget vere innflyttingsklart, seier Rolf Natvik og Ingebjørn Giil om rådhuset i Høyanger som for tida gjennomgår ei omfattande rehabilitering.

 

Les meir
Publisert: 22.08.14 - 09:09
 

Snarleg avgjerd om asylmottak


– Eg kan ikkje seie no om det blir mottak i  Høyanger eller ikkje. Men rundt 1. september bør det vere avklart, seier direktør Atle Berge for Utlendingsdirketoratet (UDI) Region Vest til Ytre Sogn.

Onsdag var han og seniorrådgjevar Sissel Mehammer i møte med kommuneleiinga i Høyanger.

Les meir
Publisert: 22.08.14 - 09:03

Fiskedag for jenter


–Vi veit ikkje kvifor det ikkje er så mange damer som fiskar. Kanskje fordi dei ikkje veit så mykje om det? seier Ingvild (11) og Sigrid (13) Kvamme. Les meir
Publisert: 20.08.14 - 09:04
 

Er i gong med samarbeidsprosjekt


– Skal vi lukkast med samarbeidet, og sikre kvalitet i læringsarbeidet gjennom heile grunnopplæringa, vil haldningane til lærarane vere viktige. Det seier ei gruppe matematikklærarar i samband med at prosjektet Høyangerskulen 1-13 no er starta. Les meir
Publisert: 15.08.14 - 11:21

Høyanger-bedrifter går nye vegar


– Det handlar om å gje ungdom som av ulike grunnar har falle utanfor jobb og skule nye moglegheiter, seier Terje Bosse Litsheim hos SafeClean til Ytre Sogn.
Saman med to andre Høyanger-bedrifter - Nyrstar og Hydro - går dei nye vegar for at ungdom skal få prøve seg i lokale bedrifter.

 

Les meir
Publisert: 15.08.14 - 11:11
 

Satsar på subsea


Østerbø Maskin er nyleg teke opp som medlem i den verdsleiande næringsklynga NCE Subsea. Hensikta med medlemskapet er å utvide satsinga mot petroleumsektoren ved å få innpass i den veksande subseanæringa.

Les meir
Publisert: 13.08.14 - 10:10

Best i landet


Sedrik Engebø Ullebø vann både landevegs- og temporittet under UM på sykkel i Sandnes. – Det var vanskelege tilhøve med kraftig vind, og eg er nøgd med å vise at eg held nivået, seier han til Ytre Sogn.

Les meir
Publisert: 13.08.14 - 10:06
© 2007 www.hoyanger.info | Tips nyhenderedaksjonen | Kontakt webmaster | Alle rettigheter er reservert | Les meir av nyhendene i papirutgåva av Ytre Sogn, bestill abonnement [klikk her]
Det er forbode å kopiere innhald og bilete på Høyangerportalen utan særskild avtale med Ytre Sogn Avis
Ansvarleg for nyhende: Redaksjonen i Ytre Sogn Avis Publisert med ArtSys
Høyanger på nettNæringslivTuristLokal-avisDaglegliv Sjå film: