Siste nytt Nyhende Kultur Sport Næringsliv Politikk

Startsida Aktivitetskalender Nyhendearkiv Kontakt

Bør det satsast meir på oppdrett i Sognefjorden?

Ja, oppdrett vil vere bra for næringslivet og utviklinga langs fjorden. (32.72%)  

Det er allereie tilstrekkeleg med oppdrett i fjorden så ein treng ikkje satse vidare på det. (29.63%)  

Nei, oppdrett er ikkje bra for det naturlege livet i fjorden, ein bør satse på noko anna. (37.66%)  


Totalt: 4334 stemmerUtkantane blir skadelidande

Ordførar Petter Sortland tykkjer det er trasig at Sogn og Fjordane fylkeskommune har avgjort å legge ned tannklinikken i Lavik. –Vi ser her nok eit døme på at utkantane blir skadelidande når det blir gjort endringar i det offentlege tilbodet, seier Sortland.

Les meir
Publisert: 16.12.14 - 09:19
Alle skal få vegadresser


Så langt har vel 50 prosent av alle hus og eigedomar i Høyanger kommune vegadresser. 
Målet er full dekning innan utgangen av 2015, seier Aril Gjelsvik og Sasa Sehic hos Plan og utvikling i Høyanger kommune til Ytre Sogn.

 

Les meir
Publisert: 12.12.14 - 08:42

I gong med å sikre Kråkelva


I Kråkelva har vi utfordringar med erosjon både på sidene og i botn. Det gjer at elva tek fleire løp, med faren det inneber for nærliggjande busetnad. Men det vert no gjort noko med, seier Jomar Bergheim hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

 

Les meir
Publisert: 12.12.14 - 08:36
 

Nær å hente inn underskotet


Høyanger kommune si målsetjing om å dekke inn to års underskot på til saman 7,3 millionar kroner i inneverande år kan bli nådd.
–Det kan fort stå om berre nokre få hundre tusen om vi kjem oss ut av Robek-registeret eller ikkje, seier ordførar Petter Sortland.

Les meir
Publisert: 09.12.14 - 08:38

Nådde fram med underskriftsaksjon


I dag krev Høyanger kommune festeavgift for den som har reservert ei grav, til dømes ved sida av eit familiemedlem, også frå første dag grava blir teken i bruk. Det vil formannskapet at det skal bli slutt på.

På dette punktet har Irene Østensen frå Høyanger i fleire år argumentert for å få endra praksis.

Dagen før formannskapsmøtet møtte ho ordførar Petter Sortland på kontoret hans. Ho overleverte 463 underskrifter frå folk som hadde skrive under på oppropet «Gi alle ei fri grav».   

Les meir
Publisert: 05.12.14 - 09:37
 

Nyrstar byggjer om fabrikken


Nyrstar er i full gang med å byggje om fabrikken sin i Høyanger, for å tilpasse han til ny produksjon. Til saman vert det investert 35 millionar kroner. Les meir
Publisert: 02.12.14 - 08:42

Lanserte årboka


For andre gang vart det fredag arrangert historisk pubkveld på Joss. Der stod lanseringa av Årbok Høyanger 2014 i fokus. Les meir
Publisert: 25.11.14 - 08:09
 

Inspirert av Gunnar S


- Når eg kjem hit til Høyanger, ser eg også kva som inspirerte han. Hadde det ikkje vore for denne plassen, så hadde det ikkje vore nokon Gunnar S. Gundersen heller, seier Helge Segrov. Les meir
Publisert: 21.11.14 - 10:45

Krev folkerøysting


Høyanger kommunestyre ber om at utgreiinga frå kommunen legg fakta til grunn for arbeidet, at kommunesamanslåing skal vere basert på frivilligheit og at ei eventuell samanslåing skal avgjerast gjennom folkerøysting, heiter det i vedtaket. Les meir
Publisert: 21.11.14 - 09:31
© 2007 www.hoyanger.info | Tips nyhenderedaksjonen | Kontakt webmaster | Alle rettigheter er reservert | Les meir av nyhendene i papirutgåva av Ytre Sogn, bestill abonnement [klikk her]
Det er forbode å kopiere innhald og bilete på Høyangerportalen utan særskild avtale med Ytre Sogn Avis
Ansvarleg for nyhende: Redaksjonen i Ytre Sogn Avis Publisert med ArtSys
Høyanger på nettNæringslivTuristLokal-avisDaglegliv Sjå film: