Siste nytt Nyhende Kultur Sport Næringsliv Politikk

Startsida Aktivitetskalender Nyhendearkiv Kontakt

Bør det satsast meir på oppdrett i Sognefjorden?

Ja, oppdrett vil vere bra for næringslivet og utviklinga langs fjorden. (32.56%)  

Det er allereie tilstrekkeleg med oppdrett i fjorden så ein treng ikkje satse vidare på det. (29.82%)  

Nei, oppdrett er ikkje bra for det naturlege livet i fjorden, ein bør satse på noko anna. (37.62%)  


Totalt: 4293 stemmerKongeleg heider


I over 30 år har Arvid Lillehauge vist brennande engasjement og lagt ned ekstraordinært arbeid for vasskraftressursane, som har bidrege til viktige resultat for både bransje og samfunn. For det har den tidlegare Høyanger-rådmannen og -ordføraren no fått Kongens fortenestemedalje. Les meir
Publisert: 30.09.14 - 10:47
Fleirtal for å droppe naudnettet


Høgre, Kristeleg folkeparti og Venstre vil ha full utbetring av Høyangertunnelen, inkludert digitalt naudnett. Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Framstegspartiet seier nei til naudnettet.

Les meir
Publisert: 26.09.14 - 08:04

Konsertar i musikkpaviljongen


Sist veke vart det halde to konsertar i musikkpaviljongen i Høyanger etter at han no er blitt pussa opp. Onsdag var det Fagforeningens Musikklag som spela og torsdag var det Høyanger skulemusikk sin tur. Les meir
Publisert: 23.09.14 - 09:02
 

Godtek nedbygging av jordbruksareal


Fylkesmannen i Sogn og Fjordane godtek at 21 dekar fulldyrka jordbruksareal i Ortnevik blir omdisponert til eit landbasert oppdrettsanlegg for kveite.

Les meir
Publisert: 16.09.14 - 08:32

Vil oppheve vedtak om mottak av flyktningar


Med bakgrunn i vedtaket om å tildele Norsk Mottaksdrift løyve til å etablere asylmottak i Høyanger kommune tilrår rådmann Arve Varden at ein ikkje kan ta imot 15 flyktningar neste år som tidlegare vedtatt. Les meir
Publisert: 16.09.14 - 08:26
 

Seier ja til attval


Petter Sortland (Ap) reknar ikkje med at det blir mindre travelt å vere ordførar i Høyanger framover. Likevel seier han ja til å gå laus på ein ny fireårsperiode. Les meir
Publisert: 12.09.14 - 10:08

Vil ikkje ha samanslåing


–Høyanger bør halde fram å vere eigen kommune, det er mi personlege meining, seier ordførar Petter Sortland, Ap, til Ytre Sogn.

Les meir
Publisert: 09.09.14 - 09:53
 

Til Austerrike for å ta fagbrev


I staden for å ta læretida si i Norge, slik dei fleste gjer, valde Thomas Frivik (18) frå Kyrkjebø å reise til Austerrike. Les meir
Publisert: 09.09.14 - 09:48

Desentralisert asylmottak


– Vi ønskjer å imøtekome Høyanger kommune når det gjeld desentralisert mottak. Det vil seie at vi buset asylsøkjarane i heile kommunen, seier dagleg leiar Per Erik Lykstad i Norsk Mottaksdrift til Ytre Sogn.

Les meir
Publisert: 05.09.14 - 12:11
© 2007 www.hoyanger.info | Tips nyhenderedaksjonen | Kontakt webmaster | Alle rettigheter er reservert | Les meir av nyhendene i papirutgåva av Ytre Sogn, bestill abonnement [klikk her]
Det er forbode å kopiere innhald og bilete på Høyangerportalen utan særskild avtale med Ytre Sogn Avis
Ansvarleg for nyhende: Redaksjonen i Ytre Sogn Avis Publisert med ArtSys
Høyanger på nettNæringslivTuristLokal-avisDaglegliv Sjå film: